2o17福利视频合集最新秒播

2o17福利视频合集最新秒播

发明松节质坚气劲,久亦不朽,故筋骨间风湿诸病宜之,但血燥人忌服。 茎治火灼疮烂。

《本经》所谓止痢长肌肉,利五脏,益气轻身,是指里病而言。蛤蚧则缠束成对,通身白鳞,专温肺气,气虚喘乏者宜之。

又治热入血室瘀积症瘕经闭疟母,心腹痛,大肠秘结,亦取散肝经之血结。时珍疑为二种,不知仲景言甘,是言李之甘,《药性》言苦是言根之苦。

产滇南者名曰普洱茶,则兼消食辟瘴止痢之功。然龙性飞腾而骨独粘者,正以其滞而欲蜕之,如得飞冲御天,非飞冲后而蜕其骨也。

其治射工疰气上气发汗者,亦取辛散祛毒力耳。胁有方胜,尾上有拂者真。

 以水浸绞汁,治误食鸟兽肝中毒,服数升愈。其子烧灰存性,能治大肠风秘燥结,祛风逐秽之性可知。

Leave a Reply