No4720模特安然Maleah珠三角旅拍米色蕾丝轻透睡衣配原色丝袜诱惑写真70P安然秀人网

No4720模特安然Maleah珠三角旅拍米色蕾丝轻透睡衣配原色丝袜诱惑写真70P安然秀人网

若暴吐腐臭之血,名曰内溃,内溃者死。如金刃伤则后用之。

始知道人能医,求者益众。若血从口鼻耳目而出,小便难,此为强发少阴汗,名曰下厥上竭,为难治也。

表热势甚,若吐下之,则表之热大乘虚而入,反成结胸等证,则危极也。每服一钱,空心米汤下。

 或战不快者,或战后汗出不快者,或战数次,经大战而汗不当者,乃并之太甚,而法之不达,通宜三一承气汤,或更加黄连解毒汤下之,以解怫热而开郁结也。一、此方乃发背流注之第一药也。

只是捺平令安贴平正,用黑龙散贴,绢片缚。故曰∶六四二十日病方宁也。

或因黄郁未发,或因湿家误下,或因水结胸蒸,或因火劫热迫,或因阳明蓄血,或因热入血室,皆令成之,则手足然汗出,便硬尿利本当攻,寒中汗冷尿不利,攻之固瘕泻澄清。 除此之外,远胜小柴胡汤。

Leave a Reply