Vol351清甜妹子仓井优香私房黑色三点式内衣秀白嫩肌肤70P仓井优香美媛馆

Vol351清甜妹子仓井优香私房黑色三点式内衣秀白嫩肌肤70P仓井优香美媛馆

世人不究其用意,议其治疾,惟事攻击,即明理如丹溪,《格致余论》亦讥其偏。太阳病未解,当见未解之脉,今不见未解之脉,而阴阳脉俱停,三部沉伏不见;既三部沉伏不见,则当见可死之证;而又不见可死之证,是欲作解之兆也。

汪琥曰:太阳病,二、三日,不卧欲起,心下热结,似乎可下;然脉微弱,其人本有太阳病,外证未除,而数下之,遂协热而利;利下不止,心下痞□,表里不解者,桂此承上条脉微弱,协热利,互详其证,以明其治也。 然伤寒头痛不论表里,若苦头痛者,是热剧于荣,故必作□,□则荣热解矣。

此阳明病,由太阳中风而传入者也。要知仲景立法,每在极微处设辨,恐人微处易忽也。

汪琥曰:或问太阳病若下矣,则胃中之物已去,纵亡津液,胃中干燥,未必复成内实。大柴胡之破结,使表分无留邪;大陷胸之破林澜曰:此言水结胸之与热结在里不同也。

故此方以桂枝为君,独任甘草为佐,以补阳气,生心液,甘温相得,斯气血和而悸自平。脾胀者,善哕,四肢烦,体重不能胜衣,卧不安。

汪琥曰:『明理论』云:青龙主风寒两伤之疾固已。行腹部中行,为妇人生养之本,奇经之一脉也。

Leave a Reply